Het is zomer! 10% extra korting op alle artikelen! Gebruik de kortingscode: zomer24

Privacy policy

Jolyz Fashion

Over ons privacybeleid

Jolyz Fashion geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Jolyz Fashion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20 juni 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webformulieren

Op onze website vind je een aantal webformulieren waar wij je vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld je (bedrijfs-)naam, adresgegevens, e-mailadres, webadres en (mobiele) telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt.

Transactionele e-mails

Als je een bestelling plaatst in onze webwinkel ontvang je een aantal e-mailberichten betreffende de status van je bestelling. Onze verzendpartner (Monta) ontvangt van ons je e-mailadres om je op de hoogte te houden van de voortgang van de levering.

Cliëntmanagement en facturatie

Onze cliëntgegevens worden in het CRM van onze webwinkelsoftware bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

E-mail

Wij maken voor e-maildiensten gebruik van de servers van Mailchimp, Byte en One.com. Alle e-mailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker.

Social media

Als je social media zoals Facebook gebruikt, kan je via 'like en share' knoppen in de webshop artikelen die je leuk of bijvoorbeeld nuttig vindt, met vrienden delen op je social media account. Jolyz Fashion krijgt geen toegang tot je social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar je een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe je instellingen kunt aanpassen.

Website ontwikkeling en onderhoud

Jolyz Fashion maakt voor de ontwikkeling en onderhoud van de website gebruik van de diensten van Aquive media. Dit is een in Nederland gevestigd bedrijf. Aquive media heeft de nodige beveiligingstechnieken toegepast en het is de verwerker en diens medewerkers of hulppersonen op grond van de overeenkomst tussen de verwerker en Jolyz Fashion verboden gegevens in te zien of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. De verwerker maakt periodiek back-ups van de opgeslagen gegevens, op deze back-ups zijn dezelfde waarborgen en voorwaarden van toepassing.

Webhosting en database

Jolyz Fashion maakt voor het hosten van de website gebruik van de diensten van Byte. Dit is een in Nederland gevestigde service provider. Alle gegevens die je via onze website aan ons ter beschikking stelt worden (al dan niet tijdelijk) opgeslagen op de servers van Byte. Byte heeft de nodige beveiligingstechnieken toegepast en het is de verwerker en diens medewerkers of hulppersonen op grond van de overeenkomst tussen de verwerker en Jolyz Fashion verboden gegevens in te zien of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. De verwerker maakt periodiek back-ups van de opgeslagen gegevens, op deze back-ups zijn dezelfde waarborgen en voorwaarden van toepassing.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden in de volgende gevallen met derden gedeeld:

Byte
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Byte. Byte verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Byte heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Byte is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Tradetracker.com
Onze advertenties worden gefaciliteerd door TradeTracker.com. Tradetracker.com verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten einde je passende advertenties aan te bieden op de webshop. TradeTracker.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. TradeTracker.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Pay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay. Pay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Pay behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Feedback-Company
Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als je een review achterlaat via Feedback Company dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres en informatie met betrekking tot je order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

QLS fulfilment
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van QLS fulfilment voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met QLS fulfilment delen. QLS fulfilment gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat QLS fulfilment onderaannemers inschakelt, stelt QLS fulfilment je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Voice-To-Voice
Wij maken gebruik van de diensten van Voice to Voice om bereikbaar te zijn voor klanten. Voice to Voice faciliteert de in- en outbound telefoonlijnen. Voice to Voice heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Voice to Voice is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Voice to Voice gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

E-Boekhouden.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, E-boekhouden.nl heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Postcode.nl
Onze webshop maakt gebruik van de dienst van Postcode.nl. Deze dienst koppelt een postcode of cooördinaat aan een adres ten einde een adres te verifiëren zodat de bestelling correct afgehandeld kan worden. Postcode.nl maakt bij het leveren van zijn dienst gebruik van derden waarmee hij verwerkersovereenkomsten gesloten heeft.

One.com
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Webwinkelfacturen.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Webwinkelfacturen.nl. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Webwinkelfacturen.nl heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Webwinkelfacturen.nl is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Webwinkelfacturen.nl  gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Jolyz Fashion  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je een account bij ons hebt. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken dan wel je account verwijdert. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. De gegevens over je aankoop bewaren wij om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen dan wel klachten over het product. Daarnaast dienen deze gegevens als controle informatie voor onder andere de belastingdienst of andere instanties. Deze gegevens worden hiervoor minimaal 7 jaar bewaard.

Jouw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt bepaalde rechten. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder de vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Jolyz Fashion in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Jolyz Fashion. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Jolyz Fashion verwerkt je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google-Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag  en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Ads) en overige Google-diensten en producten waaronder de gegevensverzameling voor Google-signalen.

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Jolyz Fashion

Postadres:

De Hiemen 2

8754 KJ Makkum

Telefoonnummer:

085- 130 14 85

E-mail:

klantenservice@pyjama-webshop.nl

Contactpersoon:

Eric Streefland

Jolyz Pyjama-webshop

Beoordeling door klanten: 9 / 10 - 5150 reviews
© Jolyz Fashion 2011 - heden. Alle rechten voorbehouden.