Privacy policy

Dit privacybeleid geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens (‘gegevensverwerking’) bij het gebruik van onze websites inclusief de webwinkels van Jolyz Fashion.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de hieronder in dit privacybeleid genoemde onderneming die de betreffende dienst aanbiedt. Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of in het algemeen over privacybescherming kunt u zich richten tot de hieronder nader gespecificeerde onderneming:

Jolyz Fashion
De Hiemen 2
8754 KJ Makkum
Telefoon : 085 - 130 14 85
Op werkdagen van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Email : klantenservice@jolyzfashion.nl

Kamer van Koophandel : 51823624
Btw-nummer : NL 184768068B02

Wij willen dat u zich op onze website en webwinkel op uw gemak voelt en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de geheimhouding van uw gegevens. Privacybescherming is voor ons essentieel en we vinden het erg belangrijk om onze klanten inzicht in de verwerking van hun gegevens te bieden. Om deze reden willen wij u graag informeren welke gegevens wij verzamelen, met welk doeleinde wij dit doen en hor u controle kunt uitoefenen over uw eigen gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon.

Wij maken gebruik van zulke gegevens om de door u gebruikte dienst uit te kunnen voeren. Wij maken echter ook van zulke gegevens gebruik om beter rekening te kunnen houden met uw eisen en interesses bij het gebruik van onze diensten en om u een betere, op u afgestemde service te bieden die hieronder gedetailleerder wordt omschreven. Bij alle stappen in het gegevensverwerkingsproces zoals gegevensverzameling, inclusief opslaan van gegevens en het gebruik ervan, houden wij ons streng aan de actuele wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zullen wij nooit voor marketingdoeleinden aan derden verkopen, verhuren of doorgeven aan derden buiten de onderneming Jolyz Fashion.

Om onze diensten en de communicatie met u, bijv. de nieuwsbrief en de webwinkel, te personaliseren en continu te verbeteren, vragen wij u mogelijk naar uw persoonlijke interesses, demografische gegevens of ervaringen die u hebt opgedaan met onze producten en diensten. Het verstrekken van deze extra informatie geschiedt geheel vrijwillig.

Hieronder willen wij u gedetailleerd informeren welke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken, met welk doeleinde wij dit doen en hoe u bezwaar kunt maken tegen deze gegevensverwerking.

1. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze websites en webwinkels

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij het gebruik van de Jolyz Fashion website en de webwinkels:
Jolyz Fashion
De Hiemen 2
8754 KJ Makkum
Telefoon : 085 - 130 14 85
Op werkdagen van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Email : klantenservice@jolyzfashion.nl

Verantwoordelijk voor het registreren en verwerken van uw bestellingen in de webwinkel:
Jolyz Fashion
De Hiemen 2
8754 KJ Makkum
Telefoon : 085 - 130 14 85
Op werkdagen van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Email : klantenservice@jolyzfashion.nl

1.1. Verzamelde gegevens

Als u onze website of webwinkel bezoekt, worden er bij elk bezoek gegevens van uw computer aan ons doorgegeven.

Daartoe behoort de naam van uw internetprovider, uw browsertype of de resolutie van uw beeldscherm, evenals de informatie via welke pagina u onze websites bezoekt en welke pagina’s u van onze websites bekijkt. Deze gegevens zijn vaak geen persoonlijke gegevens. Bovendien geeft uw computer over het algemeen uw IP-adres aan ons door dat in enkele gevallen persoonsgericht kan zijn. Deze informatie gebruiken wij principieel niet persoonsgericht. Wij evalueren de informatie statistisch op anonieme basis om het gebruik van onze diensten voor alle bezoekers nog aangenamer te maken.

1.2 Cookies

Wij willen onze diensten ook in toekomst zo individueel mogelijk aanbieden en continu verbeteren om u interessante informatie en een aangename winkelbeleving te kunnen bieden. Om deze reden maken wij ten dele gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden gegenereerd en door middel van de toegepaste webbrowser tijdens het online bezoek op uw computer worden opgeslagen.

We maken zowel gebruik van zogenaamde session cookies, die enkel tijdens uw online bezoek worden gebruikt, als van cookies die op de lange termijn worden gebruikt. Cookies die op de lange termijn worden gebruikt, zijn bedoeld om instellingen die steeds terugkeren in de webwinkel aan u als klant ter beschikking te kunnen stellen, zoals bijv. individueel op u afgestemde informatie om het comfort te verhogen en om u aanbiedingen te laten zien die op uw koopgedrag uit het verleden zijn afgestemd. Jolyz Fashion maakt gebruik van analyse tools van de onder punt 1.3 genoemde externe tracking providers, waar met behulp van cookies een eenduidige ID van de bezoeker en een tijdstempel met begin en einde van de actuele sessie als bestanden worden opgeslagen. Met deze opgeslagen ID van de bezoeker kan het gedrag van de gebruiker worden geregistreerd.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd, voordat er cookies worden geplaatst. Bovendien kunt u het plaatsen van cookies volledig weigeren in de instellingen van uw browser of mobiele apparaat. Het weigeren van cookies kan technisch gezien in bepaalde gevallen tot een beperking van de functionaliteit leiden. Wij adviseren u daarom om het ontvangen van cookies op uw computer toe te staan als u onze webwinkel bezoekt.

Hou er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van uw winkelmandje in een cookie wordt opgeslagen. Een aankoop zonder cookies is daarom om technische redenen helaas niet mogelijk.

1.3 Analyse tools

Om onze websites zo goed mogelijk in te richten en te optimaliseren, worden gegevens door het door ons in gebruikzijnde analyse tools van Google anoniem geregistreerd en opgeslagen en met deze gegevens worden er gebruikersprofielen met een pseudoniem aangemaakt. Voor dit doeleinde kan er gebruik gemaakt worden van cookies die het herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder nadrukkelijke toestemming van de bezoeker aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Met name IP-adressen worden direct na ingang onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is om gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen.

Wij gebruiken analyse tools van Google company:

Google Nederland
Claude Debussylaan 34
1082 MD Amsterdam

1.4 Social media plug-ins

Onze websites maken gebruik van social plug-ins (‘plug-ins’) van Facebook en Google. Zij maken verbinding met de desbetreffende provider. Ten dele worden er alleen gegevens over het browsergedrag doorgegeven. Als u echter actief gebruikmaakt van plug-ins (bijv. met uw Facebook profiel) wordt deze informatie eveneens doorgegeven. Hieronder kunt u meer lezen over de door ons toegepaste plug-ins:

Facebook plug-in

Onze websites maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk facebook.com dat wordt geleid door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plug-ins zijn gekenmerkt met het Facebook logo of de toevoeging ‘Facebook social plug-in’. Als u een website van ons opent die zo’n plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser gestuurd en hier geïntegreerd.

Door het integreren van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u een website van ons bezoekt. Hiervoor wordt het internetadres van de door u bezochte website (inclusief uw IP-adres) naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Facebook kan u als persoon over het algemeen niet identificeren vanwege het dynamische IP-adres dat u tijdens het surfen door uw internetprovider krijgt toegewezen. Volgens publicaties van Facebook worden deze gegevens niet verder verwerkt, niet aan derden doorgegeven en na drie maanden geanonimiseerd, zodat de gegevens niet meer aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Dit geldt niet als u bij Facebook bent ingelogd, terwijl u onze website bezoekt. Facebook kan uw bezoek dan aan uw Facebook account koppelen.

Indien u de plug-in actief gebruikt, bijv. door op ‘like’ te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie van uw browser direct doorgestuurd naar Facebook en aldaar opgeslagen.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de hieraan gerelateerde rechten en instellingsopties met het oog op privacybescherming vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

Als u als gebruiker van Facebook niet wilt dat Facebook via een website van ons gegevens over u verzamelt, dient u zich bij Facebook uit te loggen, voordat u een website van ons bezoekt.

Google Plus social plug-ins

Onze websites maken gebruik van social plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk plus.google.com dat wordt geleid door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (‘Google’). De plug-ins worden door een ‘+1’-teken op een witte of gekleurde achtergrond of door de toevoeging ‘Google social plug-in’ gekenmerkt.
Als u een website van ons opent die zo’n plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plug-in wordt door Google direct naar uw browser gestuurd en hier geïntegreerd. Door het integreren van de plug-in ontvangt Google de informatie dat u een website van ons bezoekt. Hiervoor wordt het internetadres van de door u bezochte website (inclusief uw IP-adres) naar een server van Google gestuurd en aldaar opgeslagen. Google kan u als persoon over het algemeen niet identificeren vanwege het dynamische IP-adres dat u tijdens het surfen van uw internetprovider krijgt toegewezen. Volgens publicaties van Google worden deze gegevens niet verder verwerkt, niet aan derden doorgegeven en na negen maanden geanonimiseerd, zodat de gegevens niet meer aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Dit geldt niet als u bij Google Plus bent ingelogd, terwijl u onze website bezoekt. Google kan uw bezoek dan aan uw Google Plus account koppelen.

Indien u de plug-in actief gebruikt, bijv. door op ‘+1’ te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie van uw browser direct doorgestuurd naar Google en daar opgeslagen.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals de hieraan gerelateerde rechten en instellingsopties met het oog op privacybescherming vindt u in de privacyverklaring over de Google ‘+1’ button (http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html) en de algemene privacyverklaring van Google (http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html).

Als u als gebruiker van Google niet wilt dat Google via een website van ons gegevens over u verzamelt, dient u zich bij Google Plus uit te loggen, voordat u een website van ons bezoekt

2. Gegevensverwerking bij gebruik van onze webwinkel

2.1 Bestelprocedure

Als u in de webwinkel een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u verzameld, verwerkt en gebruikt om uw bestelling af te kunnen ronden: aanhef, naam, voornaam/voorletters, factuur- en bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, betalingsgegevens (‘stamgegevens van de klant’).

Om onze klanten een zo goed mogelijke service te bieden, geven wij de gegevens in het kader van het wettelijk toegestane uitsluitend en alleen in de vereiste omvang door aan andere ondernemingen om correct bestellingen uit te voeren en garanderen wij dat uw gegevens alleen na uw toestemming door ons worden verwerkt.

Hosting webwinkel

Om een correcte werking van onze webwinkel te kunnen garanderen maken wij gebruik van de hostingservice van Ceezoo. Met deze onderneming hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten opdat uw opgeslagen gegevens geheim worden gehouden en veilig worden bewaard. Daarnaast houdt deze onderneming zich aan de gestelde eisen in de privacy wetgeving.

Ceezoo
Sophialaan 1A
8911 AE Leeuwarden.

Incasso

Om uw betaling te kunnen verwerken maken wij gebruik van de incassodienst van MultiSafePay. Met deze onderneming hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten opdat uw aan hen verstrekte gegevens om te kunnen incasseren geheim worden gehouden en veilig worden bewaard. Daarnaast houdt deze onderneming zich aan de gestelde eisen in de privacy wetgeving.

MultiSafePay
Kraanspoor 39
1033 SC Amsterdam
Telefoon : 020 8500500
Email : info@multisafepay.com

Verzending bestelling

Om de verzending van uw bestelling te kunnen verwerken maken wij gebruik van de diensten van QLS Fulfilment. Met deze onderneming hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten opdat uw aan hen verstrekte gegevens om uw bestelling te kunnen verzenden geheim worden gehouden en veilig worden bewaard.

Opdat u van track & trace gebruik kunt maken, geeft QLS Fulfilment uw e-mailadres door aan DHL (verzendingen binnen Nederland), Bpost (verzendingen naar België) of Deutsche Post (verzendingen naar Duitsland). QLS Fulfilment heeft met deze vervoerders ook een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast houden QLS Fulfilment en de met haar samenwerkende vervoerders zich aan de gestelde eisen in de privacy wetgeving.

QLS Fulfilment
Bamendaweg 18
3319 GS Dordrecht
Telefoon : 078 6475591
Email : info@qlsfulfilment.nl

Registratie voor nieuwsbrief

Om de verzending van nieuwsbrieven te kunnen verzorgen maken wij gebruik van de diensten van Mailchimp. Met deze onderneming hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten opdat uw aan hen verstrekte gegevens om uw bestelling te kunnen verzenden geheim worden gehouden en veilig worden bewaard.

MailChimp
Attn. Privacy Officer
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Email : privacy@mailchimp.com

Klantenservice

Voor contact via telefoon, email en chatsessies maken wij gebruik van de diensten van Voice to Voice. Met deze onderneming hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten opdat uw aan hen verstrekte gegevens om de klantenservice te kunnen uitvoeren geheim worden gehouden en veilig worden bewaard. Daarnaast houdt deze onderneming zich aan de gestelde eisen in de privacy wetgeving.

Voice to Voice
Vuurtorenweg 17
8531 HJ Lemmer
Telefoon : 088 8440844
Email : info@voicetovoice.nl

Boekhouding

Om de verplichte boekhouding te kunnen verzorgen maken wij gebruik van de diensten van SkillSource. Met deze onderneming hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten opdat uw aan hen verstrekte gegevens veilig worden bewaard en verwerkt.

SkillSource bv
Kanaaldijk 2a
5735 SL Aarle-Rixtel
Telefoon : 088 6500250
Email : info@SkillSource.nl

Beoordelingen

Om de door onze klanten en bezoekers van de webshop de beoordelingen te kunnen verwerken maken wij gebruik van de diensten van Feedback Company. Met deze onderneming hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten opdat uw aan hen verstrekte gegevens veilig worden bewaard en verwerkt.

Feedback Company
Jaarbeursplein 6
3521AL Utrecht
Telefoon : 085 2736320
sales@feedbackcompany.com

Indien u met het doorgeven van de benodigde informatie om uw bestelling te kunnen verwerken niet akkoord gaat, adviseren wij u geen gebruik te maken van de door ons aangeboden diensten. Het is helaas niet mogelijk uw bestelling te verwerken zonder gebruik te maken van de diensten van de hierboven genoemde met Jolyz Fashion samenwerkende ondernemingen.

3.2 ANALYSE TOOLS

Om onze websites zo goed mogelijk in te richten en te optimaliseren, worden gegevens door analyse tools anoniem geregistreerd en opgeslagen, en met deze gegevens worden er gebruikersprofielen met een pseudoniem aangemaakt. Voor dit doeleinde kan er gebruik worden gemaakt van cookies die het herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder nadrukkelijke toestemming van de bezoeker aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Met name IP-adressen worden direct na ingang onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is om gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen. Wij gebruiken analyse tools van de volgende provider(s):

Google Nederland
Claude Debussylaan 34
1082 MD Amsterdam

Google USA
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 United States

3.3 UITGEBREID GEGEVENSGEBRUIK

Als klant of als bezoeker van de webwinkel ontvangt u aanbiedingen van op maat gesneden artikelen en diensten, nadat u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor willen wij met behulp van uw stamgegevens en uw gebruikers- en transactiegegevens een persoonlijk gebruikersprofiel aanmaken dat wij gebruiken voor het optimaliseren van ons aanbod voor u en om u producten en diensten aan te kunnen bieden die precies aan uw wensen voldoen. Wij willen daardoor voorkomen dat wij u over onderwerpen informeren die u helemaal niet interesseren. In plaats daarvan willen wij u directe toegang geven tot producten en informatie die echt relevant en interessant voor u zijn. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Om deze toestemming vragen we u bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief.

INWILLIGING

MET HET OOG OP HET MIJ AAN KUNNEN BIEDEN VAN ARTIKELEN, ACTIES, AANBIEDINGEN EN NIEUWS VAN DE WEBWINKEL VAN JOLYZ FASHION DIE PRECIES OP MIJ EN MIJN INTERESSES ZIJN TOEGESPITST, GA IK ERMEE AKKOORD DAT MIJN STAMGEGEVENS ALS KLANT (NAAM, VOORNAAM/VOORLETTERS, FACTUUR- EN BEZORGADRES, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER, KLANTNUMMER EN BETALINGSGEGEVENS) WORDEN VERWERKT EN GEBRUIKT EN DAT DEZE MET DE GEGEVENS – DIE BIJ MIJN GEBRUIK VAN DE ONLINE DIENSTEN VAN JOLYZ FASHION (GEBRUIKERSGEGEVENS, BIJV. VIA MIJN WEBSITEGEBRUIK) IN EEN GEGEVENSBESTAND WORDEN GEBUNDELD.

DE IN MIJN PROFIEL OPGESLAGEN GEGEVENS WORDEN VERGELEKEN MET DE PRODUCTEN, AANBIEDINGEN EN OVERIGE ACTIES VAN DE WEBWINKEL VAN JOLYZ FASHION. IK ONTVANG VERVOLGENS INFORMATIE EN AANBIEDINGEN DIE OPTIMAAL OP MIJN INTERESSES ZIJN AFGESTEMD.

JOLYZ FASHION, DE HIEMEN 2, 8754KJ IN MAKKUM IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BOVENGENOEMDE GEGEVENSVERWERKING. IK GA ERMEE AKKOORD DAT MIJN BOVENGENOEMDE GEGEVENS AAN DE WEBWINKEL VAN JOLYZ FASHION WORDEN VERSTREKT, ZODAT DEZE VOOR HET BOVENGENOEMDE DOEL KUNNEN WORDEN VERWERKT EN GEBRUIKT. MIJN GEGEVENS EN MIJN GEPERSONALISEERDE GEBRUIKERSPROFIEL WORDEN IN GEEN GEVAL AAN DERDEN VERSTREKT.

IK KAN MIJN TOESTEMMING VOOR HET HIERBOVEN GENOEMDE VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIKMAKEN VAN MIJN GEGEVENS OP ELK MOMENT ALS VOLGT HERROEPEN:

  • DOOR EEN MEDEDELING PER E-MAIL TE STUREN AAN DE KLANTENSERVICE VAN DE WEBWINKEL VIA klantenservice@jolyzfashion.nl
  • DOOR EEN SCHRIFTELIJKE MEDEDELING PER POST AAN: JOLYZ FASHION, DE HIEMEN 2, 8754KJ MAKKUM.

4. Gegevensverwerking bij de klantenservice

Indien en voor zover u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of via onze social media platformen en inlichtingen over uw bestellingen of over uw klantenstatus opvraagt, zou het voor een redelijke verwerking van uw verzoek nodig kunnen zijn dat u ons persoonsgegevens meedeelt zoals uw naam, adres, bestel- of factuurnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verificatie en verwerking van uw aanvraag. Indien u via een social media platform contact met ons opneemt, willen wij u erop attenderen dat deze geen eigendom is van Jolyz Fashion en buiten de invloedssfeer van Jolyz Fashion valt. Om deze reden kan de bescherming en vertrouwelijkheid van de ons via het betreffende social media platform ter beschikking gestelde gegevens niet worden gewaarborgd. Voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming dient u zich te wenden tot de exploitanten en eigenaren van het betreffende social media platform.

5. Gegevensverwerking bij het verzenden van nieuwsbrieven, sms- of messenger/reclame

Indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, gebruiken wij uw e-mailadres en vrijwillige verstrekte persoonlijke gegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Om onze nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. De extra vrijwillige verstrekte persoonlijke informatie dient alleen om de nieuwsbrief persoonlijker te maken, maar is geen verplichte informatie.

Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich op elk moment kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

6. Adres voor weigering en herroeping

Indien u zich registreert in onze webwinkel of bij de website van Jolyz Fashion en u geeft aan de nieuwsbrief te willen ontvangen, zenden wij u per e-mail informatie over producten, acties, aanbiedingen en nieuws toe. Als u dit wilt herroepen, kunt u dit als volgt doen:

  • Door een mededeling per e-mail te sturen aan de klantenservice van Jolyz Fashion via klantenservice@jolyzfashion.nl
  • Door op de uitschrijf-link (unsubscribe) aan het einde van de nieuwsbrief te klikken, zodat u zich kunt uitschrijven voor onze nieuwsbrief

7. VERWIJDERING, INFORMATIE EN CORRECTIE

7.1 Uw persoonlijke gegevens worden na verstrijken van de bewaartermijn conform belastings- en handelsrecht gewist, indien u het toekomstige gebruik van uw gegevens niet hebt ingewilligd. Gegevens die u heeft verstrekt in het door u aangemaakte persoonlijke account blijven bewaard totdat u deze zelf heeft verwijderd of ons hebt gevraagd deze te verwijderen.

7.2 U hebt het recht op kosteloze informatie over uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen, evenals evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

7.3 Bij verzoeken om informatie, correctie, blokkering, verwijdering of overige vragen over privacybescherming kunt u zich richten tot:

Jolyz Fashion
De Hiemen 2
8754 KJ Makkum
Telefoon : 085 - 1301485
Op werkdagen van maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur
Email : klantenservice@jolyzfashion.nl